NDL Talent - Werving & Selectie
 

Corona thuiswerk scan voor medewerkers

Thuiswerken de nieuwe norm

Werken vanuit huis is niet iets nieuws. Een groeiend aantal werknemers maakte ook in het tijdperk voordat covid-19 bestond al eens van die mogelijkheid gebruik. Het was echter veel meer een incidentele bezigheid. Dat is in een paar weken tijd drastisch veranderd. Inmiddels is thuiswerken voor veel medewerkers de norm geworden. Waar mogelijk moeten mensen nu thuiswerken zo luidt het dringende advies van de overheid. Dat vraagt uiteraard om de nodige aanpassingen. In veel organisaties vragen ze zich dan ook af in hoeverre zij zijn voorbereid op deze nieuwe thuiswerksituatie.

  • Hoe zit het met de toegang tot de bedrijfsdata, is die voldoende beveiligd?Is de digitale communicatie op orde?
  • Welke applicaties moet je gebruiken zodat medewerkers op een goede manier met elkaar kunnen communiceren?
  • Hoe lang kun je thuiswerken volhouden?
  • Wat voor invloed heeft de nieuwe situatie op de tevredenheid van de werknemers?
  • Wanneer en hoe vaak zijn er toch fysieke ontmoetingen nodig tussen het personeel?

De impact van corona op de bedrijfsvoering

Het mag duidelijk zijn dat de impact van het Coronavirus enorm is. De samenleving is in verwarring. Dat komt onder meer omdat er over het virus en hoe je dit effectief kunt bestrijden nog maar weinig bekend is. Medici en wetenschappers tasten wat dat betreft nog voor een groot deel in het duister. Dat maakt het moeilijk om er een consistent beleid op los te laten. De overheid heeft al verschillende keren de maatregelen moeten aanscherpen. Waar eerst het advies nog redelijk onschuldig ‘handen wassen en geen handen schudden’ luidde, is dat inmiddels in rap tempo veranderd in social distancing waarin mensen ervoor moeten zorgen dat zij anderhalve meter uit elkaar blijven en de realiteit waarin bijeenkomsten met meer dan een handvol personen niet meer zijn toegestaan.

Werknemers zitten met veel vragen

Werknemers voelen zich in toenemende mate onzeker. Dat geldt niet alleen over de manier waarop het Coronavirus zich manifesteert en zich verder ontwikkelt, maar ook over de economische gevolgen. Heb ik straks mijn baan nog wel? Daarnaast speelt het sociale en psychologische aspect steeds meer een rol en dat heeft zonder twijfel gevolgen voor de tevredenheid onder de werknemers en kan leiden tot stress, nervositeit en slapeloosheid. Hoe ga je daarnaast als werkgever en werknemer en collega’s onderling met elkaar om? Werknemers zijn niet verplicht om hun werkgever te melden wanneer zij besmet zijn met het Coronavirus en andersom mag de werkgever dit ook niet vragen. Daarnaast, vertel je zoiets wel of niet aan een collega?

Pulse survey Coronavirus

Dat het virus ons steeds een stap voor is, blijkt bijvoorbeeld uit een artikel dat half maart werd gepubliceerd door Harvard Business Review. Hierin worden 8 vragen gesteld die werknemers zouden moeten stellen over het Coronavirus. Verschillende vragen lijken allang weer door de actualiteit te zijn achterhaald. Tegelijkertijd zijn het wel vragen die ook in de toekomst een rol zal gaan spelen. Organisaties moeten nu al gaan nadenken wat zij gaan doen wanneer de economie straks weer op gang komt. Experts wijzen er tenslotte op dat zelfs als de uitbraak van het Coronavirus ‘onder controle’ is, covid-19 ook de komende jaren weer de kop op kan steken. TOP HR desk biedt hiervoor een Coronavirus effect check voor medewerkers aan. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe medewerkers de ontwikkelingen naar aanleiding van het Corona (Covid-19) virus ervaren.

Medewerkers kunnen tot 1 oktober gratis gebruik maken van de Corona thuiswerk scan.  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Nicole de Lange (06-83242279) of middels het contactformulier.