NDL Talent - Werving & Selectie
 

Grip op verlof en verzuim!

Verlofregistratie

Als sprake is van een dienstverband, dan heeft een werknemer recht op vakantiedagen. In de wet is geregeld dat een

werknemer die recht heeft op loon, jaarlijks recht heeft op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week.

Als de werknemer recht heeft op een hoger aantal vakantiedagen dan het wettelijk minimum (vier maal de arbeidsomvang per week) dan worden die extra vakantiedagen aangemerkt als het ‘bovenwettelijke aantal vakantiedagen’.

De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden tegelijkertijd opgebouwd.

Registratie verlofaanvragen
Verlofaanvragen worden dagelijks gemonitord

Medewerker aan zet
Communicatie met medewerker en werkgever

Regie en controle
Altijd en overal een actueel en up-to-date overzicht


 Verzuim

Als werkgever wil je grip krijgen op het verzuim. Enerzijds om de kosten te beperken en anderzijds om de waardevolle werknemers inzetbaar te houden.

Ziekmeldingen worden dagelijks gemonitord en daaruit volgende acties tijdig gecommuniceerd richting arbodienst en werkgever. Hierdoor is er meer grip op het verzuimdossier en ontstaat er een zo'n kort mogelijke verzuimmelding.

Registratie ziekmeldingen
Ziekmeldingen worden dagelijks gemonitord

Contact Arbodienst
Communicatie met de arbodienst en werkgever

Regie en controle
Meer grip op het verzuimdossier en zo’n kort mogelijke verzuimmelding

Klaar om je verlof- en verzuimadministratie uit te besteden? Neem dan contact met ons op!