NDL Talent - Werving & Selectie
 

NL leert door

De limiet is bereikt. Er kunnen geen nieuwe deelnemers meer worden aangemeld.

Vanaf 1 december kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij onze loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 55.000 adviestrajecten beschikbaar.

Het doel van NL leert door is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Er zijn veel werknemers en ZZP’ers die door de corona crisis worden geraakt. Speciaal voor deze mensen stelt de overheid 55.000 trajecten beschikbaar voor ontwikkeladvies: NL leert door.

Voor wie?
Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor NL leert door (werkzoekende, werknemers, zzp-ers, flexwerkers en ondernemers)

Wat krijg je?
In het ontwikkeladvies krijg je zicht op jouw arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor je zijn. Ook ondersteunen wij bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of geven we tips  bij het zoeken en solliciteren naar werk. Aan het einde van het traject krijg je als deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die je kan ondernemen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk advies en bestaat uit 3 adviesgesprekken van 1,5 uur.

Inhoud ontwikkeladviesgesprekken
Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod moeten komen zijn:

 • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;
 • Persoonsprofiel van de deelnemer, waaronder:
  - Competenties;
  - Kwaliteiten;
  - Vaardigheden;
  - Eisen die de deelnemer stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;
  - Toekomstoriëntatie;
 • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.

Ontwikkelplan
Als resultaat van de gesprekken stelt de deelnemer zelf of samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de deelnemer terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

Punten die aan de orde komen in het ontwikkelplan zijn:

 • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
 • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
 • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.
 • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.

Waarom kiezen voor TOP HR desk?

 • Open en respectvolle begeleiding; we doen het samen!
 • Praktische en haalbare adviezen.
 • Jarenlange ervaring in het geven van loopbaanadvies aan medewerkers in uiteenlopende werkvelden.
 • Verdiepende loopbaancoaching met inzet van gevalideerde vragenlijsten.
 • Zichtbaar met een uitgebreid netwerk in de regio Noord-Holland Noord.
 • Wij zorgen voor de administratieve afhandeling van de subsidieaanvraag.

Planning NL leert door
Inmiddels zijn de 22.000 trajecten voor 2020 reeds vergeven. Wij verwachten echter dat in 2021 wederom een ontwikkeladviestraject zal worden gesubsidieerd door de overheid. Meld je nu alvast aan en wij houden je op de hoogte!

Contact
Voor meer informatie en aanmelden kan je contact opnemen met Nicole de Lange (06-83242279) of middels het contactformulier.

 
What do you want to do ?
New mail